Sataenergia Oy

Sataenergia Oy on maakunnallinen puuenergian ostaja ja tuottaja.

Sataenergia Oy on noin neljänkymmenen satakuntalaisen koneyrittäjän 100%:sesti omistama yritys.

Yrityksessä on mukana metsäkone-, maanrakennus- ja kuljetusalan yrittäjiä. Monipuolinen yrittäjäverkosto yrityksen takana mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan energiapuukaupassa vaihtoehdon kannolta kattilaan asti. Yrityksellä on mahdollista metsäenergian lisäksi välittää myös purkupuuta ja kunnallisrakentamisen yhteydessä syntyvää puujätettä.

Yritys on aloittanut toimintansa virallisesti vuoden 2008 alussa, mutta alkuidea yrittäjien perustamalle verkostoyhtiölle syntyi jo keväällä 2007. Sataenergia Oy:n lisäksi eri puolille Suomea on perustettu vastaavanlaisia verkostoyrityksiä, joiden perustamisen tukena on vahvasti ollut myös Koneyrittäjien liitto ry. Koska verkostoyhtiöt toimivat maantieteellisesti eri alueilla, on tarkoituksena tehdä yhteistyötä kehittääksemme verkostoidealla toimivia yrityksiä omistajia ja asiakkaita paremmin palveleviksi.

Ostamme raaka-ainetta yksityisiltä maanomistajilta, metsänhoitoyhdistyksiltä kuin metsäteollisuuden organisaatioiltakin joko tienvarresta tai pystykaupalla.

Jalostamme palstalta tai tienvarresta hankkimamme latvusmassan, harvennuspuun laadukkaaksi polttoaineeksi ja toimitamme sen joko energiayhtiön yhteistuotantovoimalaan tai esimerkiksi kanalayrittäjän lämpölaitokseen. Kaikissa työvaiheissa pyrimme käyttämään osakkaittemme konekalustoa mahdollisimman tehokkaasti minimoidaksemme tuotantokustannukset ja toisaalta tarjotaksemme korkealuokkaista polttoainetta.

Vaikka pyrimmekin koko tuotantoketjun hallintaan metsästä loppukäyttäjälle asti, voimme tarjota asiakkaalle myös vain tiettyä osaa tuotantoketjusta, kuten haketus- ja kuljetuspalvelua.

Sataenergia Oy:llä on kolme omaa hakelämpölaitosta (Eurajoki, Luvia ja Harjavalta). Tuotamme näissä laitoksissa pitkillä sopimuksilla asiakkaillemme lähilämpöä puuhakkeella.

Energiapuun hankinta

Energiapuuta kertyy kahdenlaisilta harvennuksilta eli varsinaisista energiapuuharvennuksista ja lisäksi ensiharvennusten yhteydessä.

Lue lisää

Muut palvelut

Muihin palveluihimme sisältyvät mm. hakelämmön tuotanto, pelto- ja tienvarsien energiapuuraivaus ja kierrätyspuun vastaanotto.

Lue lisää