Energiapuun hankinta

Energia- ja ensiharvennuskohteet

Energiapuuta kertyy kahdenlaisilta harvennuksilta eli varsinaisista energiapuuharvennuksista ja lisäksi ensiharvennusten yhteydessä.

Energiapuuharvennuksista puhutaan, kun kohteelta ei löydy vielä riittävän suurta puustoa varsinaiseen ensiharvennukseen tai ainespuukertymä on liian pieni kannattavan hakkuun toteuttamiseksi. Yleisimpiä energiapuuharvennuskohteita ovat niin sanonut myöhästyneet taimikonhoitokohteet. Koneellinen energiapuunkorjuu on kannattavaa, kun puuston keskimääräinen tilavuus on yli 30 litraa. Yhtenä nyrkkisääntönä voi lisäksi pitää sitä, ettei rinnankorkeusläpimitalta alle 5 cm:n puita kannata kaataa koneellisesti.

Usein tilanne on sellainen, että samalla kuviolla on myös ensiharvennukseen soveltuvaa puustoa, jolloin Sataenergia ostaa kuitupuun pystyyn ja maksaa siitä erikseen sovittavan korvauksen. Tavoitteena on saada metsänomistajalle tuottoa jo ensiharvennuksesta lähtien ja ennen kaikkea metsä hyvään kasvukuntoon!

 

Latvusmassan korjuulla lisäarvoa ainespuukauppaan ja helpotusta istutukseen

Latvusmassaa eli kansankielellä hakkuutähdettä korjataan talteen kuusivaltaisilta päätehakkuualueilta, joiden sijainti on hyvä ja ainespuun poistuma tarpeeksi suuri. Korjuu onnistuu parhaiten kohteilta, joiden pinta-ala on vähintään yksi hehtaari ja joissa metsäkuljetusmatkaa on alle 300 metriä. Latvusmassan korjuuta helpottaa huomattavasti ennen hakkuuta suoritettu alikasvoksen raivaus.

Latvusmassan korjuuta varten risut ja latvat on puitava kasoille ja tästä työstä suoritetaan hakkuun suorittavalle urakoitsijalle erillinen korvaus. Ilman kasoille puintia risujen kerääminen ei ole järkevää pienen kertymän ja risuihin kertyvien epäpuhtauksien takia. Palstalla risuja kuivatetaan kesäkaudella muutama viikko ja syyshakkuissa risut jätetään palstalle talven yli. Palstalta latvusmassa ajetaan tienvarsivarastoon, joka mahdollisesti peitetään peitepaperilla. Varastotilan tarve latvusmassalla on varaston korkeudesta ja leveydestä riippuen noin 6-10 metriä hakattua ainespuu-m3 kohti. Välivarastosta latvusmassa haketaan noin 0,5 – 1,5  vuoden kuluttua varastoinnista.

Mietittäessä latvusmassan korjuuoikeuden myymistä hakkuun yhteydessä kannattaa kysyä tarjousta myös meiltä. Maksamme tällä hetkellä latvusmassasta metsänomistajalle motomittaukseen perustuen €/hakattu ainespuu-m3. Uskomme pystyvämme kilpailukykyiseen hintaan toimintalueellamme Satakunnassa!