Tietosivut

Tällä sivulla on tietoa hyvän varastoinnin merkityksestä laadukkaan metsähakkeen tuotannossa.

 

 

Lämmön- ja sähköntuotannossa käytettyjen polttoaineiden keskimääräisiä lämpöarvoja