Galleria

Metsä- ja puuhaketta voidaan valmistaa hyvin monenlaisista raaka-aineista kuten esimerkiksi: latvusmassasta, kokopuusta oksineen, rankapuusta, trukkilavoista jne. Kuvassa raaka-aineena hakkuutyömaalta kertynyttä tervaleppää, josta syntyy erittäin korkealaatuista polttoainetta pienten laitosten käyttöön.
Latvusmassan haketusta hakkurihakeautolla, jolla hake haketaan 35- 40 hake-m3:n hakekonttiin. Kokonaisuuteen kuuluu auton lisäksi perävaunu, jolla voidaan kuljettaa kahta konttia.
Suuremmilla työmailla käytetään erillistä kaukokuljetuskalustoa toiminnan tehostamiseksi. Näin ollen hakkurin työskentely tehostuu. Järkevällä logistiikan hallinnalla myös kaukokuljetuskaluston odotusajat voidaan minimoida.
Ainespuuhakkuiden lisäksi maakunnan alueella on runsaasti pelkkiä energiapuukohteita. Perinteisten metsätilojen lisäksi energiapuukohteita löytyy tienvarsi- ja pellonreunatyömailta. Kuvassa oleva yksikkö työskenteli työmaalla, jolta poistettiin puusto tulevalta soranottoalueelta. Harvesterissa kiinnitettynä giljotiinikoura.
Kannot, puutarharisut ja kierrätyspuu murskataan terminaalialueilla, joille kerätään materiaalia varastoon. Murskainta käytetään silloin kun raaka-aine sisältää epäpuhtauksia kuten kiviä tai nauloja. Lisäksi murskain on tuotokseltaan tehokkaampi kuin hakkuri. Suuria murskaimia ei voida käyttää tienvarsimurskauksessa niiden suuren koon ja omamassan takia.
Latvusmassa on metsäenergialähteistä ehkä se tärkein suurimittakaavaisessa tuotannossa. Kuusivaltaiselta päätehakkuualueelta latvusmassaa kertyy noin 20-25% jokaista hakattua ainespuukuutiota kohti. Saantiin vaikuttavat kuitenkin kuusten oksaisuus ja korjuuolosuhteet. Latvusmassan tulisi saada olla kasoille puituna palstalla muutama viikko ennen tienvarsivarastoon ajamista, jotta ylimääräinen kosteus ehtisi haihtua mahdollisimman hyvin.
Pellonreuna- ja tienvarsipuustosta kertyy varsin mukavasti puuta, kun keskimääräinen rinnankorkeusläpimitta on yli 6cm ja pituutta puustolla muutamia metrejä. Puut tulevat siisteihin kourakasoihin, joista ne on kätevä kerätä varastokasoihin tien varteen. Jos kohde on hyvä, voidaan työmaa toteuttaa siten, että konetyöstä ei laskuteta kerättyä energiapuuta vastaan.
Erityiskohteista, kuten tonteilta ja kaupunkialueilta risut ja oksat pitää yleensä kuljettaa nopeasti pois. Sataenergia Oy:llä on käytettävissä tällä hetkellä kaksi risuautoa, joilla toimitamme risuja, kantoja ja kokopuuta terminaaleihin kuivumaan.
Terminaalikentällä puskurivarastoidaan sekä valmista murskaa ja haketta että kokonaisia puita ja oksia. Terminaalien merkitys korostuu erityisesti kovimman pakkaskauden aikana sekä kelirikkoaikana. Yhtiöllä on energiaa varastoituna kahden osakkaan terminaaleissa Ulvilassa ja Kiukaisissa. Kuvassa kantomurskaa.

Puskurivarastoista saadaan kuormattua haastavina aikoina nopeallakin aikataululla lämpölaitoksille ja muille tarvitsijoille polttoainetta.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Pakolliset

GDPR eväste tallentaa valitsemanne yksityisyyssuoja-asetukset.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Analytics

Google Analyticsia käytetään käyttäjäseurantaan.

_ga, _gid, _gat